top of page
Search
  • Writer's pictureDainora Mačiulienė

"Daugiau jokios blogų plaukų dienos" išvyko į Klaipėdą

Updated: Oct 4, 2019

Kartą išgirdus vėžio diagnozę kelio atgal nebus. Prasideda kitas gyvenimo etapas. Ir tai naujo gyvenimo pradžia. Pradžia – visada baugina ir yra nežinia. Todėl kviečiame būti kartu.


Integracinės onkologijos centras pirmą kartą Lietuvoje siekia ne tik užtikrinti įrodymais pagrįstų, specializuotų papildomų priemonių prieinamumą visiems, esantiems kelionėje per vėžį, suburti komandą, kurios tikslas – įvairiapusiškas sveikatinimas, aktyviai įtraukiant ir artimuosius, ne kaip palydovus, o aktyvius komandos narius.


Kodėl integracinė onkologija yra tokia svarbi? Remiantis tarptautinės literatūros duomenimis, daugiau nei pusė sergančiųjų vėžiu naudojasi papildomomis priemonėmis greta standartinio gydymo visuose kelionės per vėžį etapuose. Daugėjant moksliniam pagrindimui, kuriamos tarptautinės rekomendacijos ir standartiniai protokolai, vis daugiau dėmesio integracinė onkologija sulaukia iš pacientų ir artimųjų bei gydytojų. Siekiant ne tik veiksmingos, bet ir saugios visapusiškos pagalbos, paremtos standartiniais gydymo metodais ir papildomomis priemonėmis, būtinas individualus, į pacientą ir situaciją orientuotas sveikatinimo planas.


Integracinės onkologijos specialistų tikslas – remiantis holistinės medicinos principais pritaikyti papildomas, įrodymais pagrįstas rekomendacijas, sveikatinimo priemones, kurios gerintų fizinę, dvasinę, emocinę ir protinę sveikatą, į komandą įtraukiant ne tik specialistus ir patį pacientą, bet ir šeimos narius bei kitus sveikatos priežiūros specialistus, užtikrinant tikrą įvairių priemonių integracijos procesą ir siekiant geresnių ne tik gydymo, bet ir gyvenimo kokybės rezultatų.


Suprasdami, kad tik bendradarbiaudami galime sukurti evoliucinį požiūrį į onkologines ligas, kurti naują kultūrą visiems, esantiems kelionėje per vėžį, norime ir kviečiami visus prisijungti ir atrasti bendravimo galimybių.


Džiaugiamės, galėję susipažinti su Klaipėdos Universitetinės ligoninės Atvejo vadybininkė, doktorante Samanta Savickaite, su kuria pasidalinome įžvalgomis, ateities perspektyvomis ir mūsų parengtais įkvepiančiais ir drąsinančiais teminiais atvirukais, kurie išaugo į plakatus. Su dideliu džiaugsmu ir pasididžiavimu juos išlydėjome į Klaipėdą, linkėdami būti šviesos, drąsos ir naujos kultūros skleidėjais.


Visus atvirukus galite rasti: www.ioc.lt


116 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page